Salvete Visitatores!

Welkom op de site van Archeologie Beleven! 

Wij richten ons op het beleefbaar maken van de geschiedenis zoals deze zich in het gebied aan weerszijden van de Romeinse rijksgrens (de Limes) voltrok voor, tijdens en na de Romeinse tijd in Nederland. De periode waarin onder meer de Franken zich in Nederland vestigden. Een boeiende tijd met heel veel verhalen.