Salvete Visitatores!

Welkom op de site van Archeologie Beleven! 

Wij richten ons op het beleefbaar maken van de geschiedenis zoals deze zich in in de periode 400 - 900 AD aan weerszijden van de voormalige Romeinse rijksgrens (de Limes) voltrok. De tijd waarin de Franken hun opmars door Europa begonnen. 
Een boeiende tijd met heel veel verhalen.